1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.a. SATICI  Unvanı: New Life Ofis Turizm ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Adresi: Mevlana Mh. Yıldırım Beyazıt Cd. Mor Menekşe Sitesi A1 Blok Kat:10 Daire:41 Esenyurt / İST.
İnternet Sitesi: https://www.newlifeoffice.com.tr
E-posta : [email protected]
Tel. No: 0850 228 14 15
1.b. ALICI: 
Telefon: 
Adresi : 
E-posta: 
IP Adresi: 

2. SİPARİŞE  KONU OLAN  ÜRÜNLER

2.a. https://www.newlifeoffice.com.tr internet sitesinde satışa sunulan ve alıcının sipariş verdiği ürünlerdir. #urunler#

3. ALICI VE SATICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.a. Satıcı,   ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden gönderilen siparişleri, internet sitesinin fiyat listesinde olan ve her ürünün açıklamasında yer alan ürün seçeneklerindeki özelliklere ve ortalama 2 iş günü’nünde teslim tarihi  içerisinde kargoya hazırlayıp eksiksiz olarak  Alıcının sipariş adresine tercih ettiği ürün şekline göre, anlaşmalı kargo aracılığı ile Alıcının adresine göndermekle veya  satıcının yukarıda yazılı olan adresinde Alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

3.b. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken  Adı, soyadı, şirket unvanı, e-posta adresi, telefonu, adresi ve  fatura bilgileri gibi kendisinden istenilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.3.c.  Alıcı  üyelik oluşturma esnasında Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesini okuyarak ve onaylayarak sipariş vermeden önce İnternet Sitesi’ne üye olmak zorundadır. Alıcı dilediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin siteye olan  üyeliğini sonlandırabilir.. 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU4.a. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://www.newlifeoffice.com.tr alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan özellik ve niteliklere  sahip ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 4.b. İnternet Sitesi’nin ödeme sayfasında  bulunan Mesafeli satış sözleşmesi , siteye üyelik oluşturma esnasında alıcının onayladığı Üyelik Sözleşmesi  ve Gizlilik Sözleşmesi işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.
4.c.  Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu olan ürün veya ürünlerin özellikleri, temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

4.d. İşbu Sözleşme hükümleri, Tarafların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olmasından ve tarafların tacir olmasalar bile sözleşme konusu olan iş “ticari iş” sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Sözleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz. Bu kapsamda, Alıcı bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmadığından, Alıcı belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

5. SİPARİŞ VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.a. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

5.b. Alıcı, siparişinin özelliklerini ve istediği şekli belirtikten sonra sipariş verebilir. Ödeme şekli ne olursa olsun Satıcı tarafından kontrol edildikten sonra, siparişe konu olan ürünler kargoya hazırlanacaktır. Alıcıının siparişi alışveriş sepetine geri gönderilerek yapmış olduğu ödeme yaptığı ödeme şekline göre bakiye hesabına/kredi kartına aktarılacaktır.

5.c. Alıcının siparişe konu olan ürünü veye ürünlerin tüm nitelikleri,özelliklerini seçtikten sonra, ödemenin gerçeklemesi ile satın alma işlemini tamamlanmış kabul edilir.
 

5.f. Alıcı’nın, kredi kartı  alışveriş yapması durumunda alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.g. Alıcı’nın sipariş geçtiği ürünün sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) gün içersinde siparişe konu olan ürünler  Alıcının adresine  gönderilmek üzere Kargo Firmasına teslim edilir veya Alıcının tercihine göre, Satıcı tarafından siparişe konu olan ürünlerin Hazır olduğu bilgisi sms ve/veya mail olarak Alıcıyı bilgilendirmek sureti ile Alıcıya Satıcının yukarıda belirtilen adresinde teslim edilir.


6. ÜRÜNLERİN TESLİM ŞEKLİ VE TESLİMAT BİLGİLERİ

6.a. Siparişe konu olan ürünler,sipariş esnasında Alıcı’nın  tercih etttiği teslimat şekli Kargo ise yukarıda belirtmiş olduğu adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, “Teslimat Bilgileri ” ve “Alıcı” gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Siparişe konu olan ürünler,sipariş esnasında Alıcı’nın  terc,h etttiği teslimat şekli Elden Teslim ise ürünlerin hazır olduğu tarihte Satıcı tarafından Alıcıya ürünün hazır olduğu bilgisi SMS ve/veya Mail yolu bile bilgilendirme yapılmak sureti ile Alıcı ya Satıcının yukarıda belirtilen adresinde Elden Teslim edilir.


6.b. Alıcı,  sipariş esnasında siparişe konu olan ürünlerin Kargo ile gönderilmesini  tercih etmesi durumunda tüm teslimat masrafları ve Kargo Ücreti Alıcı’ya aittir. Bununla birlikte  internet sitesinde yer alan kargo ücretleri bilgilendirme amaçlı olup sipariş içeriğinin değişmesi, coğrafi olarak taşıyıcı Kargo firmalarının farklı ücretler talep etmesi veya herhangi bir neden dayalı olarak kargo ücretlerinin internet sitesinde farklılık göstermesinden dolayı Satıcı sorumlu olmamakla beraner teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.c. Teslimat; Sipariş konusu olan ürün veya ürünlerin satış bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden  sonra siparişe konu olan  ürün ve ürünlerle ilgili üretim süreleri Satıcı tarafından alıcıya aksi bildirilmedikce sipariş esansında belirtilen süre içerisinde üretilir ve alıcını tercih ettiği teslimat şekline göre (elden teslim veyahut Kargo ) alıcıya teslim edilir.

6.d. Alıcı ödemeyi gerçekleştidikten sonra sipariş verilmiş sayılacaktır. Üretim süreci,  alıcının ödemeyi gerçekleştirdiği günü takip eden ilk iş günü olarak başlar. 

6.e. Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

7. AYIBA  VE KUSURLU ÜRÜNLERE KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

7.a. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

7.b. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

7.c. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

7.d. Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

7.e. Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi normal olmayan bir durum varsa; Alıcı teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep etmelidir.

7.f. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde (üretimsel hatalar) ayıplı ürünü değiştirerek veya yeniden Alıcı’ya teslim eder. 7.g  internet sitesinde satışı yapılan ürünlerin fiyatları Kapı teslim fiyatlarıdır.

7.h. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

 

8. FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

8.a. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahildir.

 

9. İPTAL ve İADE KOŞULLARI

9.a. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen baskılı ürün ve hizmetler söz konusu olduğundan bu ürünlerin iptali ve iadesi kesinlikle mümkün değildir.

9.b. Alıcı, sipariş uygunluğunu ve tasarımı onaylamadan ve sipariş verilen  ürünler baskıya geçmeden siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Alıcı, bu vazgeçme talebini e-posta marifeti ile veya İnternet Sitesi’nde belirtilen  Çağrı Merkezi telefon numarası vasıtası ile Satıcı’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün bedeli kendisine 10 (on) iş günü içinde iade edilir ya da Alıcı’nın talebi veya onayı üzerine bu tutar  alacak bakiyesi hesabında tutulup Alıcının daha sonraki siparişlerinde kullanılabilir.

9.c. Sipariş konusu ürünlerin, baskıya girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait (prova baskı, grafik düzenleme vs.) ücretler kesilerek tutar Alıcı’ya 10 (on) iş günü içinde iade edilecektir.


10. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

10.a. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

10.b. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın göndermiş olduğu tasarımdaki tipografi hataları, imla hataları, yanlış yerleştirme, uygun olmayan çözünürlük, yanlış baskı materyali seçme, ölçü ve renk hataları gibi oluşacak sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

10.c. Satıcı, baskıya verilecek ürünlerde basılmak üzere hazırlanan içeriğin hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, uygun görmediği içerikleri kabul etmeme ve bu yöndeki siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

10.d. Sipariş oluşturulurken bilgisayar veya tablet ekranlarında görünen tasarım dosyasındaki renkler veya renk kartelalarından görülen renkler, basılmış üründe görünen renklerle birebir aynı olmamasından, tasarım dosyasındaki renkler ile basırı ürün arasında ton farkı bulunmasından Satıcı sorumlu tutulamaz.

10.e. Sipariş oluşturulurken ürün sayfasında bulunan boş çalışma şablonları kullanılmalı ve/veya  tasarım dosyaları hazırlanırken  https://www.newlifeoffice.com.tr sitesinin ana sayfasında  linki bulunan önemli uyarılar sayfasındaki maddelere mutlak surette riayet edilmelidir. Bu uyarılara riayet edilmeden yapılan tasarım dosyalarının üretiminden kaynaklanacak hatalardan dolayı satıcı sorumlu tutulamaz.

10.f. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

10.g. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

11. MÜCBİR SEBEPLER

11.a. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

11.b. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

11.c. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

12. DAMGA VERGİSİ

12.a. İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

13. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

13.a Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.b. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

13.c. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul ili Avrupa Yakası Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır